Expertízy

Img

Závěrečné expertízy pro STK


- k získání osvědčení k provozování STK po ukončení výstavby STK
- k získání osvědčení k provozování STK po schválené změně kapacity
- ke schválení zkušební plochy pro traktorové STK

Img

Pro vypracování závěrečné expertízy pro STK doporučujeme:

Servis STK, spol. s r.o.
Kulkova 30
614 00 BRNO–Maloměřice
www: http://www.servisstk.cz
Tel.: +420 776 774 317
E-mail: servisstk@volny.cz