Img Img Img

Silniční přeprava nebezpečných věcí ADR

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům nákladní dopravy, kteří budou seznámeni s platnou legislativou, získají informace o postupech kontrolních složek, nejčastějších závadách, budou jim prezentovány praktické příklady, připravované novinky v této oblasti a přístupy kontrolních orgánů v sousedních zemích, rovněž budou vysvětleny příslušné pasáže přestupkového zákona a řešení správních deliktů.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR s důrazem na nejdůležitější změny týkající se ADR – povinnosti hlavních účastníků, nebezpečné věci balené v omezených množstvích, písemné pokyny, přepravní doklady, osvědčení o školení řidičů, aj.

Součástí semináře je rozbor ustanovení národní legislativy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích aj.