Semináře

Img

Tématické okruhy

 • Img

  Kontrola technického stavu užitkových vozidel

  Seminář k nově připravovaným požadavkům pro provádění silničních technických kontrol užitkových vozidel podle směrnice 2014/47/ES, s účinností od 20. 5. 2018

  Zjistit více
 • Img

  Hromadná přeprava osob

  Seminář ke kontrolním postupům Policie ČR a státního odborného dozoru při kontrole autobusů, dodržování povinností dopravců a řidičů.


  Zjistit více
 • Img

  Hmotnosti a rozměry silničních vozidel (kontrolní vážení)

  Seminář zabývající se kontrolními postupy při vážení vozidel, způsobech vážení (včetně vysokorychlostního) s vysvětlením dokumentace k provedenému kontrolnímu vážení.

  Zjistit více
 • Img

  Sociální předpisy – pracovní režim řidičů

  Seminář o důležitých ustanoveních platné legislativy, včetně jejich aplikování v praxi, vysvětlením obsluhy digitálního tachografu, vyhodnocování záznamů a stahování a archivace dat.

  Zjistit více
 • Img

  Upevnění nákladu

  Seminář k problematice upevnění nákladu, stanovení druhu a počtu vázacích prostředků, způsoby upoutání, porovnání současně platných norem, včetně mnoha příkladů, zjištěných při silničních kontrolách.

  Zjistit více
 • Img

  Silniční přeprava nebezpečných věcí - ADR

  Seminář zabývající se problematikou přepravy nebezpečných věcí po pozemních komunikacích, seznámení s platnou legislativou, informace o postupech kontrolních složek a nejčastějších závadách, včetně praktických příkladů.

  Zjistit více