Img Img Img

Upevňování nákladu

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům nákladní dopravy zaměřený k problematice upevnění nákladu. Při přednášce budou posluchači seznámeni s problematikou stanovení druhu a počtu vázacích prostředků, způsoby poutání nákladu, na konkrétních případech bude demonstrováno, jak správně přepravovaný náklad na ložné ploše zajistit.

Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ČSN EN 12195-1 o prostředcích pro zajišťování břemen na silničních vozidlech, ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3 a ČSN EN 12195-4.