Img Img Img

Kontrola technického stavu užitkových vozidel při silniční kontrole

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům nákladní dopravy, kteří budou seznámeni s nově připravovanými požadavky pro provádění silničních kontrol užitkových vozidel podle směrnice 2014/47/ES, s účinností od 20. 5. 2018.

V přednášce budou posluchači seznámeni s postupy kontrolních složek při silniční kontrole v ČR i v sousedních zemích, na praktických příkladech budou seznámeni s nejčastějšími závadami.

Vysvětleny budou příslušné pasáže přestupkového zákona a řešení správních deliktů.