Img Img Img

Pracovní režim řidičů, digitální tachograf a jeho obsluha

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům nákladní dopravy, kteří budou seznámeni s důležitými ustanoveními platné legislativy a jejich aplikací a praxi.

Bude jim vysvětlena obsluha digitálního tachografu, vyhodnocování záznamů a stahování a archivace dat, čtení výtisků, předveden elektronický simulátor a praktické ukázky, přiblíženy přístupy kontrolních orgánů v sousedních zemích a rovněž budou vysvětleny postupy při řešení správních deliktů a přestupků.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti, týkajících se silniční dopravy, Nařízení Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, vyhl. č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.