Img Img Img

Hmotnosti a rozměry silničních vozidel (kontrolní vážení)

Seminář je určen dopravcům, dispečerům a řidičům nákladní dopravy, kteří se dovědí důležité informace o kontrolních postupech při vážení vozidel, obdrží informace které jim pomohou při správném nakládání vozidel.

Posluchačům budou vysvětleny způsoby vážení, včetně vysokorychlostního, bude jim vysvětlena dokumentace o provedeném vážení.

Na praktických příkladech budou seznámeni s nejčastějším porušování požadavků ve vztahu k hmotnosti a rozměrům vozidla, budou jim vysvětleny postupy při řešení přestupků a zároveň vysvětlena územní a věcná působnost dopravních úřadů.

Zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.