Img

1. vydání, březen 2014, Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Prokazování technické způsobilosti při silniční kontrole policií ČR a neschválené změny motocyklů

Publikace je věnována nepovoleným úpravám motocyklů. Snahou autora je co nejsrozumitelněji přiblížit kontrolním orgánům základní požadavky na konstrukci motocyklů, u kterých dochází nejčastěji k jejich porušování. Na praktických příkladech jsou prezentovány nepovolené úpravy, odkazy na technické předpisy i způsoby hodnocení závad podle současné legislativy.
Součástí publikace je i problematika prokazování schválení technické způsobilosti vozidla při silniční kontrole. Autor v ní vysvětluje, jaká vozidla podléhají povinné registraci, jaká vozidla mohou být provozována podle zákona po pozemních komunikacích bez registrační značky a jaké doklady předkládá provozovatel kontrolnímu orgánu Policie ČR. Tato složitá oblast nebyla doposud v ČR publikována v ucelené podobě. Vzhledem k tomu, že je úzce spojena se schvalováním vozidel, zařadil ji autor do této publikace.

Formát: A4, počet stran: 127, 1. vydání, březen 2014, cena 400 Kč.